Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Hatályát veszti az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet.


2. § Ez a rendelet 2021. január1-jén lép hatályba.    Kecskés Gábor                                                                  Budainé Vajk Ildikó                       

                  polgármester                                                                           jegyző   


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020.szeptember 29 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. szeptember 29.


                                                                                                                                                                                                                                                                                           Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző