Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021 (I.5.) önkormányzati rendelete

a helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 05 - 2021. 01. 05

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §  A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1.melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


  1. §  Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
                          Kecskés Gábor                                                        Budainé Vajk Ildikó

                            polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. január 5. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2021. január 5.


                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző