Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021 (III.25.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről 8/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 26 - 2021. 03. 27

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és 37. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §  A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 8/2020. (II. 25.)  önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


  1. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. március 1-től kell alkalmazni.Kecskés Gábor                                               Budainé Vajk Ildikó

polgármester                                                          jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. március 25. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2021. március 25.


                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                   jegyző