Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018 (IX.10.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 10 - 2018. 09. 10

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §


A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


 1. §


A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


 1. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


            Kecskés Gábor                                                               Budainé Vajk Ildikó

              polgármester                                                                            jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 10. napján 15 órakor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2018. szeptember 10. napján                                                                                                      Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                             jegyző


 1. melléklet a 13/2018. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez


A temetkezési helyek megváltásának díjai 1. Koporsós sírhely díja 25 évre
  1. egyes sírhely                                                  6.000,-Ft+Áfa
  2. kettes sírhely                                                12.000,-Ft+Áfa
  3. gyermek sírhely                                                     ingyenes.


 1. Urnafülke díja 15 évre

2.1     egyszemélyes urnafülke                         40.000,-Ft+Áfa

2.2     kétszemélyes urnafülke                          60.000,-Ft+Áfa


 1. Urnasírhely díja
  1. urnasírhely 10 évre                                        6.000,-Ft+Áfa
  2. urna elhelyezése sírboltban 25 évre            40.000,-Ft+Áfa


 1. Sírbolthely díja 60 évre
  1. 2 személyes sírbolthely                                35.000,-Ft+Áfa
  2. 4 személyes sírbolthely                                45.000,-Ft+Áfa


 1. Rátemetés díja                                              6.000,-Ft+Áfa


A megállapított díjon felül 50% pótdíjat köteles fizetni, aki nem ságvári lakos elhunytat a ságvári köztemetőben kíván eltemetni.
 1. melléklet a 13/2018. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez
A temető használatáért fizetendő díjak 1. A temetkezési szolgáltatók temető használati díja               15.000,-Ft+Áfa/temetés.


 1. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díja                                                                                                                                              1.000 Ft+Áfa/nap.


 1. A temetőbe való behajtás díja                                                  500,-Ft+Áfa/alkalom.