Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

857.249.020 Ft

költségvetési bevétellel1.128.956.738 Ft


költségvetési kiadással


127.834.828 Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3.számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. számú mellékletek szerint fogadja el.


  1. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.számú mellékletben szerepelnek.

(3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., 6.3. 6.4., 7.1, 7.2., 7.3., 7.4.,  számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(5) A 2017. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása, az adósság állomány alakulása, az önkormányzat által adott közvetett támogatások, a vagyonkimutatás valamint Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása valamint a pénzeszközök változásának levezetése az 1.-9. számú tájékoztatót táblákban kerülnek bemutatásra.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek4. §


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

                      Budainé Vajk Ildikó                                                    Kecskés Gábor

                                 jegyző                                                                 polgármester
Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2018. május 30.
                                                                                                 Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                              jegyzőMellékletek