Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága egyetértésével, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„A díszpolgári cím a legmagasabb erkölcsi elismerés, amellyel Hajdúszoboszló városa tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek, a pénzjutalom mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.”


(2) A rendelet mellékletének 4. bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:


„A díszpolgári címmel bruttó 300 000 Ft pénzjutalom jár.”


2. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
                          Czeglédi Gyula                                                    Dr. Korpos Szabolcs

                           polgármester                                                                  jegyző