Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (IV.24.) önkormányzati rendelete

a kötelező maszkviselésről

Hatályos: 2020. 05. 01 - 2020. 06. 17

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a kötelező maszkviselésről[1]


Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) E rendelet hatálya Martonvásár Város közigazgatási területén a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott közterületekre terjed ki.

2. § (1) Martonvásár Város közigazgatási területén élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megakadályozása érdekében kötelező az orrot és a szájat egyaránt eltakaró védőmaszk, vagy más, erre alkalmas textil (kendő, sál) viselete

a) az üzlethelyiségek, szolgáltatást nyújtó és a közintézmények közforgalom számára megnyitott bejáratától számított 20 méteres körzeten belül,

b) a Martongazda Nonprofit Kft. által üzemeltetett személyszállítási közszolgáltatás igénybevétele során a járműveken és a megállóhelyeken,

c) Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetőben[2],

d) Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő középületekben[3].

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az e rendeletben foglalt korlátozást megsérti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben alkalmazni kell Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete 22. §-ában foglaltakat, a (3) bekezdésben rögzített eltéréssel.

(3) A helyszíni bírság mértéke 5.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedhet.

(4) E rendeletben meghatározott korlátozások betartását a közterület-felügyelet ellenőrzi.

4. § Ez a rendelet 2020. április 25. napján lép hatályba, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésének napján hatályát veszti.                        Dr. Szabó Tibor                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                          polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2020. április 24.

                                                                                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

[1]

Egységes szerkezetben a 2020. május 1-jétől hatályos a kötelező maszkviselésről szóló 6/2020. (IV. 24.) ökormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel.

[2]

A rendelet szövegét a 12/2020 (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 1.-től

[3]

A rendelet szövegét a 12/2020 (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 1.-től