Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2016. 12. 01

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

22/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 18/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete.
            Dr. Szabó Tibor                                                                     Miklósné Pető Rita

              polgármester                                                                                 aljegyzőKihirdetve: 2016. november 30.

             Miklósné Pető Rita

aljegyző