Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017 (IV.26.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 27 - 2017. 04. 28

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

12/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete,

Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1.§  Martonvásár Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésről szóló, többször módosított 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételeit 1.148 E Ft-tal növeli és 2.454.956 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”


2.§  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásait 1.148 E Ft-tal növeli és 2.454.956 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”


3.§ E rendelet

a) 1-3. melléklete az ÖR azonos számú,

b) 4. melléklete az ÖR 5.,

c) 5. melléklete az ÖR 6.,

c) 6. melléklete az ÖR 11.

melléklete helyébe lép.


4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. december 31-től kell alkalmazni.
                        Dr. Szabó Tibor                                        Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2017. április 26.


                                                                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                        jegyző


Mellékletek