Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 25/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelet hatályba lépéséről

Hatályos: 2017. 11. 30

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

28/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 25/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelet hatályba lépéséről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 25/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelete nem lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2017. november 30. napján lép hatályba.
                        Dr. Szabó Tibor                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                         jegyző    
Kihirdetve: 2017. november 29. napján.


                                                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                        jegyző