Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 11

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a) 11. § (1) bekezdésében az „állandó jelleggel végzett” szövegrész,

b) 11. § (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2020. december 16.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző