Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020 (VII.2.) önkormányzati rendelete

egészségügyi válsághelyzetben a kötelező maszkviselésről

Hatályos: 2020. 07. 04 - 2021. 03. 02

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) E rendelet hatálya Martonvásár Város közigazgatási területén a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott közterületekre terjed ki.

2. § (1) Martonvásár Város közigazgatási területén élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megakadályozása érdekében, a 6. életévét betöltött személyek számára, kötelező az orrot és a szájat egyaránt eltakaró védőmaszk, vagy más, erre alkalmas textil (kendő, sál) viselete

a) az üzlethelyiségek, szolgáltatást nyújtó és a közintézmények közforgalom számára megnyitott bejáratától számított 20 méteres körzeten belül,

b) a Martongazda Nonprofit Kft. által üzemeltetett személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó megállóhelyeken,

c) Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, önkormányzati intézmény működését biztosító középületekben, az ügyfelek általi ügyintézés, adminisztráció során az ügyfél és a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az e rendeletben foglalt korlátozást megsérti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben alkalmazni kell Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete 22. §-ában foglaltakat, a (3) bekezdésben rögzített eltéréssel.

(3) A helyszíni bírság mértéke 5.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedhet.

(4) E rendeletben meghatározott korlátozások betartását a közterület-felügyelet ellenőrzi.

4. § (1) Ez a rendelet 2020. július 4. napján lép hatályba, és a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel elrendelt egészségügyi válsághelyzet megszűnésének napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a visszatérítendő támogatás veszélyhelyzetben történő nyújtásáról szóló 9/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.                        Dr. Szabó Tibor                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                          polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2020. július 2.

                                                                                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző