Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020 (VII.2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 02 - 2020. 07. 03

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve: 2020. július 2.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

Mellékletek