Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 27/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet hatályba lépéséről

Hatályos: 2015. 12. 02

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

30/2015. (XII. 1.)  önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 27/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet hatályba lépéséről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 27/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete nem lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2015. december 2. napján lép hatályba.                    Dr. Szabó Tibor                                                    Miklósné Pető Rita

                      polgármester                                                               aljegyző


Kihirdetve: 2015. december 1.

                                                                                                  Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző