Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 02 - 2016. 04. 30

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

16/2014. (X. 01.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


3. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                         Dr. Szabó Tibor                                   Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                            polgármester                                                        jegyzőKihirdetve: 2014. október 1.

                                                                                        Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                          jegyző

Mellékletek