Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 02 - 2014. 10. 03

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

17/2014.  (X. 01.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi bevételeit 58.225 E Ft-tal megemeli és 1.815.537 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.


2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásait 58.225 E Ft-tal megemeli és 1.815.537 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                                                                                                                            

     3.§ E rendelet 1-12. mellékletei ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet a 2014. október 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. július 1-től kell alkalmazni.


                  Dr. Szabó Tibor                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin           polgármester                                                                             jegyzőKihirdetve: 2014. október 1.                                                                                               Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                   Jegyző

Mellékletek