Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014 (IX.13.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata által adományozható díszpolgári címről és kitüntető díjról szóló 14/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 13 - 2015. 06. 25

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2014. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata által adományozható díszpolgári címről és kitüntető díjról szóló 14/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata által adományozható díszpolgári címről és kitüntető díjról szóló 14/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:„(4a) A cím adományozásakor, valamint valamennyi korábbi díszpolgár részére – élő személynek történő adományozás esetén – adható kitüntető jelvény téglalap alakú, 20 mm szélességű, 25 mm magasságú, rajta a városcímer és felette a „Martonvásár”, alatta a „díszpolgára” felirat. A jelvény vert, ezüstszínű, galvánbevonatú, kék színnel festett, illetve zománcozott. A díszpolgári jelvény viselése nem sértheti Magyarország kitüntetéseinek viseléséről szóló jogszabályokat.”            2. §      Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.                                      

                          Dr. Szabó Tibor                                   Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                            polgármester                                                        jegyzőKihirdetve: 2014. szeptember 13.