Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020 (IV.30.) önkormányzati rendelete

a kötelező maszkviselésről szóló 6/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01 - 2020. 05. 04

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata a kötelező maszkviselésről szóló 6/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése a következő c)-d) ponttal egészül ki:

„c) Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetőben,

d) Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő középületekben.”


2. § E rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba, és 2020. május 4-én hatályát veszti.