Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (II.20.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 21 - 2017. 02. 22

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) 32. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében a hivatal működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokról és a rendelkezési jogosultságokról,”

2. § Az ÖR 32. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) a polgármester által a jegyző javaslatára a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására benyújtott előterjesztésről.”

3. § Az ÖR 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


    Dr. Szabó Tibor                                                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

       Polgármester                                                                                             JegyzőKihirdetve: 2017. február 20.

                                                                                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                         Jegyző


Mellékletek