Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 01

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2017. (III. 29.) rendelete

a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:1. § A Martonvásári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

2. § E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.   

                        Dr. Szabó Tibor                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                          polgármester                                                           jegyző
Kihirdetve: 2017. március 29.


                                                                                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                           jegyző