Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről és pénzmaradványa elszámolásáról

Hatályos: 2020. 04. 30Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

  8/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata

2019. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1)


Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját költségvetése 2019. évi teljesítését1.196.459

E Ft 

költségvetési bevétellel,1.808.493

E Ft 

finanszírozási bevétellel,
341.043

E Ft 

személyi juttatással,69.312

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,
323.807

E Ft 

dologi kiadással,336.763

E Ft 

támogatással, pénzbeli juttatással,

617.254

E Ft 

felhalmozási kiadással,
16.091

E Ft 

finanszírozási kiadással,

hagyja jóvá az 1-19. mellékletek szerinti tatalommal.(2)

Az Önkormányzat és intézményei

a) 2019. évi költségvetési maradványát

1.300.683

E Ft-ban.


b) a sajátos elszámolások kötelezettségeivel helyesbített maradványát

1.281.961

E Ft-ban.

(3)

Az állami támogatásokból eredő visszafizetési kötelezettséget 177 E Ft-ban hagyja jóvá.


      2.§ Az Önkormányzat 13. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt maradványa     142.744 E Ft.

  

  


     3. §  Az önállóan működő intézmények és a polgármesteri hivatal kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát az önkormányzat gazdálkodási okokból elvonja.


     4.§  Elrendeli a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerint.

5. §  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek