Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Önkormányzatának 2015. évi költségvetése teljesítéséről és pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2016. 04. 28

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

   7/2016. (IV. 27.) rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának

2015. évi költségvetése teljesítéséről

és pénzmaradványa elszámolásáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1)

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját költségvetése 2015. évi teljesítését1.125.582

E Ft 

költségvetési pénzforgalmi bevétellel,476.255

E Ft 

finanszírozási bevétellel,246.938

E Ft 

személyi juttatásai,66.861

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,140.512

E Ft 

dologi kiadással,463.285

E Ft 

támogatással, pénzbeli juttatással,267.553

E Ft 

felhalmozási kiadással,6.673

E Ft 

finanszírozási kiadással,


hagyja jóvá az 1-20. mellékletek szerinti tatalommal.

(2)

Az Önkormányzat


a) 2015. évi költségvetési maradványát:

412.646

E Ft-ban


b) a korrekciós tételekkel módosított pénzmaradványát

407.299

E Ft-ban


c) a felhasználható pénzmaradványát

407.299

E Ft-ban


állapítja meg.

(3)

A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából


eredő visszafizetési kötelezettséget 5.347 E Ft-ban hagyja jóvá.

      2.§ A 14. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az Önkormányzat általános tartalék növelésére fordítja.

     3. §  Az önállóan működő intézmények és a polgármesteri hivatal pénzmaradványát az önkormányzat gazdálkodási okokból elvonja.

     4.§  Elrendeli a felosztható pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerint.

 5.§ Martonvásár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) rendeletének 7.§ (6) bekezdésében rögzített étkezési hozzájárulás havi 5.000 Ft/fő mértékét egyszeri alkalommal a Brunszvik Teréz Óvoda intézményt érintően 8.000 Ft/fő mértékűre változtatja.

6. §  Ez a rendelet 2016. április 28-án lép hatályba és 20 mellékletet tartalmaz.


     Dr. Szabó Tibor                                                                                                              Miklósné Pető Rita

         polgármester                                                                                                                       aljegyző

Kihirdetve: 2016.  április 27.                                                                                           Miklósné Pető Rita

                                                                                                                                                     aljegyző
Mellékletek