Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti jogkörben, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők  illetményalapja 46.380,- Ft.

2. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az illetményalap megállapításáról szóló 29/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete.
                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: 2020. december 16.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző