Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (II.10.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Hatályos: 2020. 09. 01

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról[1]Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében és a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott Brunszvik Teréz Óvodában (székhelye: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.), valamint Martonvásár város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben (Beethoven Általános Iskola-2462 Martonvásár, Szent László út 2. és Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium-2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 32.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját jelen rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.


2. § (1) E rendelet 2016. február 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

                        Dr. Szabó Tibor                                                 Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                            aljegyzőKihirdetve: 2016. február 10.                                        

                                                                                             Miklósné Pető Rita

                                                                                                                aljegyző


[1]

Egységes szerkezetben a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2017. (III.29.), 2017.05.01-től hatályos önkormányzati rendelettel, továbbá a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018. (II.14.), 2018. május 1-től hatályos és 5/2019. (II.13.), 2019. március 15.-től hatályos önkormányzati rendelettel.

Mellékletek