Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 12/2015. (IV.29) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 11. 29 - 2018. 11. 30

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 12/2015. (IV.29) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 12/2015. (IV.29) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.                        Dr. Szabó Tibor                                             Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2018. november 28.


                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző