Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020 (XI.4.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 01 - 2020. 12. 06

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2020. december 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.                                  Dr. Szabó Tibor                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                     polgármester                                         jegyzőKihirdetve: 2020. november 4.


                                                                                  Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                   jegyző

Mellékletek