Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelete

A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 26 - 2015. 01. 02

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

20/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró területileg illetékes fogyasztói érdek-képviseleti szerv véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A sírhely megváltásának és újra megváltásának ÁFÁ-val növelt díja

a) egyszemélyes sírhely                       25 évre            24 130 Ft

b) kétszemélyes sírhely                        25 évre            47 150 Ft

c) háromszemélyes sírhely                   25 évre                       76 200 Ft (csak újra megváltás lehetséges);

d) négyszemélyes sírhely                      25 évre            101 600 Ft (csak újra megváltás lehetséges);

e) sírbolthely                                                   60 évre                        330 200 Ft

f) urnasírhely                                       10 évre           16 510 Ft

g) urnafülke                                        10 évre            25 400 Ft       

h) urnaoszlop                                                  10 évre                        38 100 Ft.”


            2. §      Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.                          Dr. Szabó Tibor                                     Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                            polgármester                                                        jegyző
Kihirdetve: 2014. XI. 26.


                                                                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                          jegyző