Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 30 - 2014. 04. 30Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja, továbbá, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                         Dr. Szabó Tibor                                   Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                            polgármester                                                        jegyző
Kihirdetve: 2014. április 29.

                                                                                        Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                          jegyző

Mellékletek