Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

a kötelező maszkviselésről

Hatályos: 2021. 03. 03 - 2021. 03. 10

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő területeken az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megakadályozása érdekében, a 6. életévét betöltött személyek számára kötelező az orrot és a szájat egyaránt eltakaró védőmaszk viselete

a) a közintézmények közforgalom számára megnyitott bejáratától számított 20 méteres körzetén belül,

b) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó megállóhelyeken,

c) önkormányzati intézmény működését biztosító középületekben, az ügyfelek általi ügyintézés, adminisztráció során az ügyfél és a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló részére.

(2) Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, játszótérként, fitneszparkként működő ingatlanokon az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megakadályozása érdekében, a 14. életévét betöltött személyek számára kötelező az orrot és a szájat egyaránt eltakaró védőmaszk viselete.

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az e rendeletben foglalt korlátozást megsérti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben alkalmazni kell Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete 22. §-ában foglaltakat, a (3) bekezdésben rögzített eltéréssel.

(3) A helyszíni bírság mértéke 5.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedhet.

(4) E rendeletben meghatározott korlátozások betartását a közterület-felügyelet ellenőrzi.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi válsághelyzetben a kötelező maszkviselésről szóló 17/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelete.                        Dr. Szabó Tibor                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                          polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2021. március 3.                                                                                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző