Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 03. 10 - 2021. 03. 20

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kötelező maszkviselésről szóló 7/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.

(4) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete.

(5) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete.

(6) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és kihirdetését követő 10. napon hatályát veszti.
Dr. Szabó Tibor                                                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin

   polgármester                                                                                                   jegyző
Kihirdetve: Martonvásár, 2021. március 9.


Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                               jegyző