Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 11

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4. mellékletének 4. pontja kiegészül 4.2. alponttal az alábbiak szerint:

„4.2.  Dönt a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben.”

2. §    Az Ör. 4. mellékletének 4. pontja kiegészül 4.3. alponttal az alábbiak szerint:

„4.3.  Megállapítja a helyi közutak forgalmi rendjéből következő közlekedési szabályokat.”

3. §    (1)     E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2)     Hatályát veszti az Ör.

 a)      4. mellékletében az 1. pont 1.6. alpontja,

 b)      7. mellékletében az I. pont I.2. alpontja.
                         Dr. Szabó Tibor                                                Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                           aljegyző


Kihirdetve: 2018. november 28.


                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző