Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 30 - 2014. 04. 30


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1.§  Martonvásár Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2013. évi bevételeit 6.566 E Ft-tal növeli és 1.914.890 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”


2.§  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2013. évi kiadásait 6.566 E Ft-tal növeli és 1.914.890 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                                                                                                                            

     3.§ E rendelet 1-3. és 5-10. mellékletei az ÖR azonos tartalmú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat 2013. december 31-étől kell alkalmazni.                    Dr. Szabó Tibor                                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin                        polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetve: 2014. április 29.

                                                                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                           jegyző

Mellékletek