Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020 (IX.2.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 03 - 2020. 09. 13

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 18/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

a) hivatali helyiség: Martonvásár Város Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (2462 Martonvásár, Budai út 13. szám alatti Geróts terem, a 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2. szám alatti Kiállítóterem)

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti, a benne foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.     Dr. Szabó Tibor                                                               Dr. Szabó-Schmidt Katalin

       polgármester                                                                                jegyző


Kihirdetve: 2020. augusztus 2.                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                             jegyző