Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018 (XII.19.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01 - 2019. 02. 11

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

23/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. §   Martonvásár közigazgatási területe kettő területi védőnői és egy iskola védőnői körzetet alkot, az alábbiak szerint:

a) I. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Emlékezés tere 3., a rendelet 2. melléklet A oszlopa szerinti ellátási körzetben;

b) II. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Emlékezés tere 3., a rendelet 2. melléklet B oszlopa szerinti ellátási körzetben;

c) III. számú iskola védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Emlékezés tere 3., az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó védőnői ellátás keretében a 6. § (2) bekezdése szerinti körzetben.”

2. § Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)     Az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátást az Önkormányzat a Martonvásári Beethoven Általános Iskola és a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium martonvásári telephelyű intézményegységeiben iskolai oktatásban részesülő tanulók számára biztosítja.”

3. § Az Ör. 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

                        Dr. Szabó Tibor                                             Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyzőKihirdetve: 2018. december 19.


                                                                                                  Miklósné Pető Rita

                                                                                                            aljegyző