Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2005 (X.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról, az elektronikus ügyintézésről, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2005. 11. 01 - 2017. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

29/2005. (X. 26.) rendelete

az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról,

az elektronikus ügyintézésről, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 19. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásának a 160. §. (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésről és egyes önkormányzati rendeletek módosításáról jelen rendeletet alkotja:


 1. §. (1) A képviselő-testület az Egészségügyi- és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben dönt a következő önkormányzati hatósági ügyekben:
  • a lakásfenntartási támogatásról,
  • az ápolási díjról,
  • a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segélyről,
  • a temetési segélyről,
  • a természetben nyújtott támogatásokról (utalványok, térítési díjkedvezmények)
  • a méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványról,
  • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról,
  • a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról,
  • a rendszeres szociális segélyről,
  • az időskorúak járadékának megállapításáról.


(2) Martonvásár Polgármestere átruházott hatáskörben dönt a következő önkormányzati hatósági ügyben:

- a köztemetésről


 1. §. Magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton nem lehet intézni.
 2. §. Martonvásár Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (IX. 15.) önk. rendelete
  1. 19. §. (9) bek. „1957. évi IV. tv. 27. §. (1) bek.” helyébe a „2004. évi CXL. tv. 31. §. (2) bekezdés” kitétel kerül.
  2. 32. §. (4) bek. „1957. évi IV. tv.” helyébe a „2004. évi CXV. törvény” kitétel kerül.


 1. §. Jelen rendelet 2005. november 1-én lép hatályba, egyidejűleg Martonvásár Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2002. (2003. I. 15.) önk. Rendelet 1. sz. melléklete II. pontja hatályát veszti.


k.m.f.( Orbán András )                                                                              ( Fónagy László )

   polgármester