Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve: 2020. szeptember 30.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző