Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.23.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2019. 05. 16 - 2019. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról[1]


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében[2] kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők[3] illetményalapja 46.380,- Ft.

2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az illetményalap megállapításáról szóló 21/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete.

                        Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                       aljegyző

Kihirdetve: 2019. január 23.

                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző

[1]

2019.05.16. napi hatállyal módosította az illetményalap megállapításáról szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet.

[2]

A rendelet szövegét a 10/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.16-tóll

[3]

A rendelet szövegét a 10/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.16-tól