Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (VI.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 05 - 2014. 06. 05


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                          Dr. Szabó Tibor                                     Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                            polgármester                                                        jegyzőKihirdetve: 2014. június 4.

                                                                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                          jegyző

Mellékletek