Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 01 - 2020. 12. 11

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2020. december 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve: 2020. november 25.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző