Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (IV.25.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése teljesítéséről és pénzmaradványa elszámolásáról

Hatályos: 2018. 04. 26


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének8/2018. (IV.25.) önkormányzati rendeleteMartonvásár Város Önkormányzata2017. évi költségvetése teljesítéséről és pénzmaradványa elszámolásáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §     (1)

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját költségvetése 2017. évi teljesítését2.095.975

E Ft 

költségvetési pénzforgalmi bevétellel,
1.643.130

E Ft 

finanszírozási bevétellel,

294.453

E Ft 

személyi juttatással,
70.648

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

195.205

E Ft 

dologi kiadással,
388.626

E Ft 

támogatással, pénzbeli juttatással,


444.863

E Ft 

felhalmozási kiadással,

949.168

E Ft 

finanszírozási kiadással

                hagyja jóvá az 1-19. mellékletek szerinti tatalommal.(2)

Az Önkormányzat és intézményei

a) 2017. évi költségvetési maradványát: 

1.154.490

E Ft-ban


b) a korrekciós tételekkel módosított pénzmaradványát

1.153.457

E Ft-ban


c) a felhasználható pénzmaradványát1.153.457

E Ft-ban


állapítja meg.

(3)

A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából

eredő visszafizetési kötelezettséget 1.033 E Ft-ban hagyja jóvá.

2.§ A 14. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az Önkormányzat tartaléknövelésére és államháztartási finanszírozási előleg visszafizetésre fordítja.

  


3. §  Az önállóan működő intézmények és a polgármesteri hivatal kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát az önkormányzat gazdálkodási okokból elvonja.

4.§  A felosztható pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerint kell végezni.
       5. §  Ez a rendelet 2018. április 26. napján lép hatályba.
                         Dr. Szabó Tibor                                                Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                           aljegyzőKihirdetve: 2018. április 25.                                                       Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyzőMellékletek