Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 20/2017. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 02

Martonvásár város Önkormányzat képviselőtestületének

30/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 20/2017. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§    Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 20/2017. (VII. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 4.§ (1) bekezdés b) pontjában a „a Forum Martini, martonvásári helyi lapban” szövegrész helyébe a „a Forum Martini, martonvásári helyi lapban, vagy ha ennek megjelenésével a partnerségi egyeztetés megindítása nem esik egybe, szórólapon” szöveg lép.


2.§    Az ÖR 5.§ b) pontjában a „a Forum Martini, martonvásári helyi lapban” szövegrész helyébe a „a Forum Martini, martonvásári helyi lapban, vagy ha ennek megjelenésével a partnerségi egyeztetés megindítása nem esik egybe, szórólapon” szöveg lép.


3.§    Az ÖR 6.§ (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdés b) pontjában  a „a Forum Martini, martonvásári helyi lapban” szövegrész helyébe a „a Forum Martini, martonvásári helyi lapban, vagy ha ennek megjelenésével a partnerségi egyeztetés megindítása nem esik egybe, szórólapon” szöveg lép.


4.§    (1) Jelen önkormányzati rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

         (2) Jelen önkormányzati rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
                             Dr. Szabó Tibor                                     Miklósné Pető Rita

                                polgármester                                                aljegyzőKihirdetve:

Martonvásár, 2017. december 14.


                                                                                             Miklósné Pető Rita

                                                                                                       jegyző