Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2017 (XII.30.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2017. 12. 31 - 2018. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

32/2017. (XII.30.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 45.000,- Ft.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2018. január havi illetmény elszámolásánál kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszti.
                        Dr. Szabó Tibor                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                        jegyző
Kihirdetve: 2017. december 30.

                                                                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                         jegyző