Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló 9/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

14/2019.  (VI.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló 9/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló 9/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat 13. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt maradványa 62.425 E Ft.”

2. § Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló 9/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet 13. és 14. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.                        Dr. Szabó Tibor                                             Miklósné Pető Rita           

                          polgármester                                                         aljegyzőKihirdetve: 2019. június 27.


                                                                                               Miklósné Pető Rita                                                                                                                       aljegyzőMellékletek