Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019 (XII.18.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

29/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380,- Ft.

2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az illetményalap megállapításáról szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelete.
                        Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                       aljegyző


Kihirdetve: 2019. december 18.

                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző