Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának szabályairól szóló 6/2006. (II.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 06. 28 - 2017. 06. 29

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának szabályairól szóló 6/2006. (II.13.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Szabó Tibor Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: 2017. június 28.


                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző