Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01 - 2019. 09. 06

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

15/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati

rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint, a 3. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.                                 Dr. Szabó Tibor                           Miklósné Pető Rita

                                    polgármester                                      aljegyzőKihirdetve: 2019. június 27.


                                                                                        Miklósné Pető Rita

                                                                                                 aljegyző