Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 19/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 30 - 2014. 04. 30


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 19/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                         Dr. Szabó Tibor                                   Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                            polgármester                                                        jegyző
Kihirdetve: 2014. április 29.


                                                                                        Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                          jegyző


Mellékletek