Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 01 - 2017. 05. 02

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló

2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében és a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.


K.m.f.


                        Dr. Szabó Tibor                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                          polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2017. március 29.

                                                                                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyzőMellékletek