Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete

az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteiről

Hatályos: 2017. 07. 01

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének c) pontjában, a 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával - „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró alapellátást végző orvos és védőnő, „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §   Az Önkormányzat területi alapellátáshoz kapcsolódó kötelezettséggel

a)  háziorvosi ügyeleti körzeteket,

b) házi gyermekorvosi ügyeleti körzetet,

c)  fogorvosi ügyeleti körzetet,

határoz meg.


2. Háziorvosi ügyeleti körzet


2. §   A háziorvosi ügyeleti körzetet az alábbi települések közigazgatási területe alkotja:

a.)         Baracska Község,

b.)         Ercsi Város,

c.)         Gyúró Község,

d.)         Kajászó Község,

e.)         Martonvásár Város,

f.)          Tordas Község,

g.)         Ráckeresztúr Község.


3. Házi gyermekorvosi ügyeleti körzet


3. §   A házi gyermekorvosi ügyeleti körzetet az alábbi települések közigazgatási területe alkotja:

a.)         Baracska Község,

b.)         Ercsi Város,

c.)         Gyúró Község,

d.)         Kajászó Község,

e.)         Martonvásár Város,

f.)          Tordas Község,

g.)         Ráckeresztúr Község.
4. Fogorvosi ügyeleti körzet


4. §   A fogorvosi ügyeleti körzetet az alábbi települések közigazgatási területe alkotja:

a.)         Baracska Község,

b.)         Gyúró Község,

c.)         Kajászó Község,

d.)         Martonvásár Város,

e.)         Tordas Község,

f)           Vál Község.


5. Záró rendelkezések


7. §   Jelen rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.
                      Dr. Szabó Tibor                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika

                         polgármester                                                              jegyzőKihirdetve: 2017. június 28.


                                                                                        Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika

                                                                                                             jegyző