Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019 (IX.4.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01 - 2019. 10. 10

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2019. (IX.4) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

  

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A házi gyermekorvosi körzet székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.”

2. § Az Ör. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fogorvosi körzet székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.”

3. § Az Ör. 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) I. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1., a rendelet 2. melléklet A oszlopa szerinti ellátási körzetben;”

4. § Az Ör. 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „b) II. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1, a rendelet 2. melléklet B oszlopa szerinti ellátási körzetben;”

5. § Az Ör. 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „c) III. számú iskola védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1., az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó védőnői ellátás keretében a 6. § (2) bekezdése szerinti körzetben.”

6. § Ez a rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.                       Dr. Szabó Tibor                                                  Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                             aljegyző


Kihirdetve: 2019. szeptember 4.


                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                            aljegyző